dilluns, 25 de març del 2024

ENYORANÇA

 
Jo no sé pas qué deu tindre
aquell poble en què nasquí,
que quan a ciutat vaig vindre
son record va vindre amb mi;

que hi penso sempre de dia,
de nit al ficar-me al llit,
i l'aimo com a l'aimia
que ha fet altar en mon pit.

Per això moltes vegades
obeint, atent al cor,
al poble he fet escapades
per no morir-me d'enyor.

I he tornat a la ciutat
més fort i molt més sencer,
i molt més enamorat
del poble del meu voler.

Que jo no sé què deu tindre
aquell poble en què nasquí,
que quan a ciutat vaig vindre
son record va vindre amb mi.

Lluís de Montsià (2021: 43-44). 
Som fills d'un poble tot ple de vida