divendres, 17 de juny de 2011

ELS QUI NO TENEN ESPERIT CRITIC...


"Els qui no tenen esperi crític no dubten;
no saben que el dubte és el motor de la veritat,
ni que l'absència de dubte ens condueix al sectarisme"

(Jorge Semprún, 1923-2011)